Opracowanie wyników ankiety – Excel

Tabelkomat jest narzędziem stworzonym specjalnie do łatwego przetwarzania wyników badań ankietowych pobranych z Formularzy Google. Niemniej, narzędzie obsługuje również pliki z wynikami badań pochodzących z innych platform (takich jak Microsoft Forms, Survio, itd.). Zazwyczaj nie ma potrzeby ingerowania w te pliki, ale zdarzają się przypadki, w których konieczna jest ich edycja – na przykład zmiana tekstu pytania lub usunięcie niepotrzebnego pytania (kolumny) z pliku.

Przykładowy plik z danymi

Dane powinny się znajdować w pierwszym arkuszu w danym pliku.
W każdej kolumnie, w 1 wierszu znajduje się tekst pytania, a pod nim odpowiedzi respondentów
Wygląd pliku z danymi powinien być podobny do tego na poniższym screenie:

Przykładowy arkusz excel we właściwym formacie można pobrać tutaj:

W zależności od typu pytania (wielokrotnego wyboru, siatka odpowiedzi, itd.) odpowiedzi zapisują się troszkę inaczej. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru są oddzielone tzw. Separatorem odpowiedzi (innymi słowy – czymś co je rozdziela, najczęściej jest to średnik) i zapisywane są w jednej komórce. Separator odpowiedzi można zmienić bezpośrednio w Tabelkomacie w panelu Ustawienia.

Format pytania z siatką odpowiedzi

Najbardziej wymagającymi w obróbce pytaniami są te z siatką odpowiedzi (wykorzystywane np. przy skali Likerta). W ich przypadku należy zastosować specjalny format pytania w postaci:

Nazwa pytania [wariant odpowiedzi]

Przykład

W mojej pracy magisterskiej badałam popularność wybranych portali społecznościowych. Zdecydowałam się na zastosowanie skali Likerta – respondenci przy każdym zaproponowanym portalu określali częstotliwość korzystania z zaproponowanych przeze mnie portali – Facebook, Instagram, Youtube, itd. Korzystając z Microsoft Forms, musiałam opracować mój plik odpowiedzi w następujący sposób w Excelu:

Jak często korzystasz z poniższych portali społecznościowych? [Facebook]
Jak często korzystasz z poniższych portali społecznościowych? [Instagram]
Jak często korzystasz z poniższych portali społecznościowych? [Youtube]

Tak opracowane pytanie ze skalą, w Tabelkomacie będzie wyświetlane w następujący sposób:

Pytanie z siatką odpowiedzi - Excel. Tabele i wykresy z Tabelkomatu.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Tabelkomat prawidłowo obsłuży plik niepochodzący z Formularzy Google możesz przetestować go za darmo w wersji DEMO. Wgraj swój plik i zobacz, czy wszystko generuje się tak jak tego oczekujesz (wersja DEMO działa tak samo jak wersja pełna, wyświetlanych jest jednak tylko pierwszych 25 odpowiedzi).

Opracowanie pytań ze skalą Likerta z Microsoft Forms

Jak pobrać wyniki ankiety z Microsoft Forms

Format zapisu odpowiedzi w plikach pochodzących z Microsoft Forms jest zbliżony do tego z Formularzy Google. Klikając przycisk Otwórz w programie Excel na arkuszu pochodzącym z Microsoft Forms uruchomimy proces pobierania odpowiedzi w formacie obsługiwanym przez Tabelkomat!

UWAGA! Po wgraniu ankiety w powyższy sposób, pytania ze skalą Likerta nie będą wyświetlały się poprawnie. Aby Tabelkomat prawidłowo je odczytał, należy ręcznie zmienić pierwszy wiersz w Excelu:

  1. Znajdź kolumny odpowiadające pytaniom ze skalą Likerta
  2. Zamknij tekst wariantu odpowiedzi w kwadratowe nawiasy
    Facebook -> [Facebook]
  3. Skopiuj treść pytania i wklej go przed kwadratowy nawias

Ostatecznie tekst w komórce powinien wyglądać w następujący sposób:
Jak często korzystasz z poniższych portali społecznościowych? [Facebook]


Następnie wystarczy zapisać plik oraz wgrać go do Tabelkomatu.
Opcjonalnie można również usunąć kolumny z ID oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia wypełniania ankiety – nie są one przetwarzane w Tabelkomacie ani potrzebne do pracy dyplomowej :).