Graficzna prezentacja wyników ankiety

Funkcje obsługiwane przez Tabelkomat

Analiza plików Excel oraz wyników prosto z formularzy Google

Wgraj plik zawierający wyniki ankiety z Formularzy Google, Microsoft Forms, Survio lub dowolny plik Excel zawierający w pierwszym wierszu pytanie, a poniżej odpowiedzi na to pytanie.

Tabelkomat zliczy za Ciebie wszystkie odpowiedzi i przedstawi wyniki w formie konfigurowalnych tabel i wykresów.

analiza wyników z formularzy google, Microsoft forms, Excel

Podział odpowiedzi do analizy

(np według płci)

Podziel wyniki według odpowiedzi dowolnego pytania jednokrotnego wyboru. Możesz wyświetlić dodatkową kolumnę z podsumowaniem grup, oraz rozbić każdą grupę na osobne tabele

Obliczanie udziału procentowego danej odpowiedzi

Tabelkomat obliczy za Ciebie udział procentowy danej odpowiedzi i zaokrągli go do wskazanego miejsca po przecinku. Możesz zastąpić 0% własnym tekstem dla czytelności oraz ustawić własny nagłówek dla kolumny z procentami

Filtrowanie odpowiedzi przed analizą

wybierz grupę respondentów do analizy

Wybierz dowolną ilość warunków uwzględnij/wyklucz za pomocą których zawęzisz wyniki do określonej grupy respondentów.

Obliczanie średniej do pytań ze skalą

(np dla skali Likerta)

Tabelkomat policzy za Ciebie średnią dla pytań z siatką odpowiedzi. Wystarczy wprowadzić odpowiednie wagi. Możesz zdecydować czy w tabeli pokazać tekst odpowiedzi, wagę, czy oba na raz. Wykres dla pytań z siatką jest tworzony na podstawie obliczonej średniej. Aby Tabelkomat obliczył średnią dla pytania jednokrotnego wyboru zmień jego typ na siatkę odpowiedzi

Wklejanie tabel i wykresów do Worda

Wygenerowane tabele są przystosowanie do skopiowania i wklejenia do Worda, Writera, Dokumentów Google, a nawet Excela. Tabelę po wklejeniu można swobodnie modyfikować

Wykresy pobierane są jako obrazki w formacie png 

Obsługa braku odpowiedzi w ankiecie

Respondent może nie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tabelkomat daje Ci dwie możliwości. Możesz pominąć brakujące odpowiedzi przy analizie (co jest domyślnym działaniem aplikacji), albo pokazywać je jako osobną odpowiedź z dowolnie wybranym tekstem – np. Brak odpowiedzi lub Nie dotyczy.

Pokazywanie lub ukrywanie Braku odpowiedzi jest respektowane także w przypadku podziału odpowiedzi innego pytania według pytania z brakiem odpowiedzi

Edycja i scalanie odpowiedzi w wynikach

Możesz kliknąć w daną odpowiedź i zmienić jej tekst. Zmiana tekstu na pusty spowoduje oznaczenie danej odpowiedzi jako “Brak odpowiedzi”. Możesz scalić różne odpowiedzi zmieniając ich wartość na dokładnie takie same

Zmiana kolejności odpowiedzi w tabeli

Możesz dowolnie zmienić kolejność odpowiedzi oraz grup. Możesz uszeregować odpowiedzi według ilości odpowiedzi klikając na nagłówek danej kolumny.

Tabelkomat uwzględni kolejność którą ustawisz w tabeli podczas tworzenia wykresu

Formatowanie tabeli do pracy

Możesz zmienić rozmiar czcionki i marginesy wewnętrzne, rozciągnąć tabelę na całą szerokość oraz ustalić stałą szerokość kolumny odpowiedzi

Resetowanie pytania

Nie musisz się obawiać że coś zepsujesz w swojej ankiecie. Każde pytanie możesz szybko zresetować do stanu początkowego

Test chi-kwadrat

Sprawdź czy istnieje zależność pomiędzy dwoma różnymi pytaniami. Tabelkomat obliczy za ciebie stopnie swobody oraz wartość X2. Wybierz stopień istotności i porównaj z wartością krytyczną z tabel

Tworzenie wykresów do pracy licencjackiej

Tabelkomat generuje wykres dla każdego pytania na podstawie danych zwartych w tabeli

Zdecyduj czy na wykresie powinny znajdować się wartości liczbowe czy procentowe

Zamień długie odpowiedzi na legendę symboliczną

Wybierz własne kolory

Dostosuj rozmiar wykresu i położenie legendy

Obsługa różnych rodzajów pytań

Podczas importu pliku Tabelkomat przetwarza wszystkie pytania oraz odpowiedzi i na tej podstawie określa typ danego pytania.
Później możesz zmienić zaproponowany typ pytania na własny

Jednokrotny wybór

Na podstawie odpowiedzi jednokrotnego wyboru możesz grupować wyniki innych pytań

Dla pytań tego typu możliwe jest obliczenie średniej odpowiedzi. Tabelkomat wykrywa ten typ pytania tylko dla wyników z Formularzy Google, sprawdź tutaj jak przygotować do tego plik Excela z wynikami z innych źródeł

Siatka jednokrotnego wyboru

Wielokrotny wybór

Pytanie wielokrotnego wyboru jest automatycznie wykrywane gdy odpowiedzi w pliku są rozdzielone średnikiem. Możesz jednak zmienić znak rozdzielający na dowolny

W pytaniu otwartym możliwości tabelkomatu są ograniczone. Typ ten zostaje wykryty kiedy jest wiele różniących się od siebie odpowiedzi. Aby lepiej opracować takie pytanie należy zmienić typ na jedno lub wielo-krotnego wyboru

Pytanie otwarte

Różne rodzaje wykresów

Kolumnowy

Możesz ustawić wykres kolumnowy poziomo, dodać podpisy osi, zmienić maksymalną wartość na osi liczbowej

Kołowy / Donat

Radarowy

Polarowy

Przetestuj Tabelkomat na własnej ankiecie!

Brakuje funkcji której potrzebujesz?

Uważasz że taka opcja przyda się nie tylko Tobie ale też innym?


Zobacz komentarze poniżej, zagłosuj na fajny pomysł lub dodaj swój!

2 komentarze

 1. Przydała by się funkcja filtrowania wybranych odpowiedzi przed zliczaniem wyniku, na zasadzie:
  Weź pod uwagę tylko odpowiedzi osób, które w pytaniu X wybrały odpowiedź Y

 2. Proponuję nową funkcję, która pozwalała by na obliczenie wyniku końcowego danego respondenta (np. poziom wiedzy 3/20 pkt). Wynik, podzielony na różne przedziały, był by traktowany jako osobne pytanie, tak aby można było go podzielić, np. wg. płci.

  Przykład
  Wynik
  0 – 4 pkt | 2 os
  5 – 9 pkt | 4 os

  itp,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *