Wskazówki dotyczące pisania dobrego wstępu i wniosków w pracy dyplomowej

Napisanie dobrego wstępu i wniosków w pracy dyplomowej to kluczowy element podczas pisania pracy dyplomowej – recenzenci i promotor na te fragmenty zwracają największą uwagę. Wstęp powinien zapewniać kontekst i zainteresować czytelnika, zachęcić do przeczytania całości pracy. Pochylmy się więc nad praktycznymi wskazówkami, pomagającymi napisać dobry wstęp.

Wstęp – zarysowanie kontekstu, problem badawczy, powołanie się na znane i renomowane badania.

Tematyka naszej pracy badawczej w pewnym stopniu jest nam bliska – sami przecież wybraliśmy temat pracy, czytaliśmy badania z jej zakresu, itd. Nasz czytelnik jednak może nie być specjalistą w tej dziedzinie, dlatego też powinniśmy zarysować odpowiedni kontekst – przedstawić najbardziej kluczowe aspekty problematyki badawczej. Zacznijmy pisanie wstępu od ogółów i powoli przechodźmy w bardziej szczegółowe aspekty.

Przykład:

Pisząc pracę na temat uzależnień w przestrzeni Internetowej, najpierw pochyliłam się nad wpływem Internetu na życie człowieka. Krótko opisałam wpływ technologii na funkcjonowanie współczesnego człowieka, przedstawiłam zarówno pozytywny jak i negatywy.

Następnie przeszłam do trochę bliższej tematyki uzależnień – tj. zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z zbyt wielkiego przywiązania człowieka do Internetu.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie do tematyki pracy magisterskiej – przedstawienie tytułu oraz uzasadnienie wyboru grupy badawczej.

Następnie, pokrótce należy opisać każdy z podrozdziałów pracy dyplomowej i wskazać najważniejsze wnioski. W przypadku pracy badawczej, należy też streścić wyniki badań – przedstawić ile osób wzięło w nim udział, w jaki sposób badanie przebiegało (internetowo czy stacjonarnie),

Wnioski i rekomendacje – odpowiedź na pytania badawcze, podsumowanie całości badań.

Wnioski, jak sama nazwa wskazuje, powinny podsumowywać (nie przepisywać) uzyskane wyniki badań i odpowiadać na główne pytanie badawcze. O prawidłowym opisie wyników badań, pisaliśmy już w poprzednim artykule – możesz o tym poczytać tutaj :). Tam też poruszaliśmy temat pisania wniosków do problemów szczegółowych, które później można wykorzystać do napisania wniosków z całej pracy badawczej. Rekomendacje natomiast to nic innego jak wskazanie kierunku dalszych badań i działań w zakresie naszej tematyki badawczej.

Przykład

Nasz rozdział zaczynamy od prostego zdania:

“Na podstawie przeprowadzonych i zaprezentowanych powyżej badań można
sformułować poniższe wnioski:”

Następnie zaznaczamy o którym problemie szczegółowym piszemy (np. cyfrą rzymską “I” odnoszącą się do pierwszego problemu szczegółowego) i opisujemy najciekawsze i najważniejsze naszym zdaniem wnioski płynące z wyników badań z zakresu tego problemy szczegółowego. Tak postępujemy ze wszystkimi problemami szczegółowymi.

Gdy już zakończymy wnioskowanie, przychodzi czas na pisanie rekomendacji. I znów – rozpoczynamy od prostego zdania:

“Na podstawie wszystkich wyników badań oraz wniosków płynących z ich analizy
można sformułować następujące rekomendacje…”

I tak samo jak w przypadku wniosków – osobno opisujemy rekomendacje do poszczególnych problemów szczegółowych, oznaczając do którego z nich się odnoszą.

Ogólne zasady pomagające w pisaniu dobrego wstępu i wniosków.

  • Stwórz plan – to pomoże zorganizować myśli i zidentyfikować główne punkty, które należy poruszyć podczas pisania. Plan pomoże w utrzymaniu spójności i logicznego układu pracy.
  • Skup się na jasnym i zwięzłym języku – nie lej wody. Z drugiej strony nie unikaj fachowego słownictwa – podniesie ono jakość pracy.
  • Nie obawiaj się przykładów w pisaniu wstępu – korzystanie z wyników badań innych osób (oczywiście z podaniem autora i źródeł) wpływa na zwiększenie wiarygodności pracy i jest mile widziane przez promotorów.
  • Ważne jest, aby wstęp i wnioski były wzajemnie powiązane. Wstęp wprowadza czytelnika do tematu i problemu badawczego, a wnioski podsumowują uzyskane wyniki i odpowiadają na pytanie badawcze. Powinny one być spójne i tworzyć harmonijną całość.
Wykresy do pracy online, tabele do pracy online, generator wykresów i tabel

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *