Zakończenie pracy dyplomowej

Pisanie zakończenia pracy dyplomowej jest jednym z ostatnich kroków do wyczekiwanej obrony. Co powinno znaleźć się w zakończeniu? Jakich błędów należy unikać podczas jego pisania? Te oraz inne kwestie zostaną omówione w tym artykule.

Podstawowe elementy dobrego zakończenia pracy magisterskiej

W każdym zakończeniu pracy dyplomowej nie może zabraknąć takich elementów jak:

  1. Zwięzłe podsumowanie tematyki pracy dyplomowej
  2. Przytoczenie tematu pracy, celu, problemu badawczego i hipotezy badawczej
  3. Wnioski i rezultaty pracy wynikłe z przeprowadzonych badań
  4. Implikacje badawcze czyli umieszczenie wyników w szerszym kontekście
  5. Rekomendacje dotyczące kierunków prowadzenia dalszych badań

Przedstawione wyżej podpunkty, są najczęściej w mojej opinii wymaganymi elementami zakończenia pracy. Pamiętaj jednak o tym, aby sprawdzić czego dokładnie wymaga twoja uczelnia (często takie informacje są dostępne na stronie dziekanatu lub u promotora).

Zwięzłe podsumowanie tematyki pracy dyplomowej

Zakończenie pracy dyplomowej piszemy, jak sama nazwa wskazuje – na końcowym etapie. Może więc Ci się wydawać, że podsumowanie tematu pisałeś już wiele razy i ponowne powtarzanie się jest bezsensu. Nic bardziej mylnego! W podsumowaniu powinieneś zwięźle opisać esencje pracy, wyciągnąć to, co skłoniło Cię do wyboru właśnie tego tematu. Podsumowanie w zakończeniu nie powinno być długie – wystarczy nawet jeden akapit!

Przytoczenie tematu pracy, celu, problemu badawczego i hipotezy badawczej

To nic innego, jak ponowne powtórzenie słowo w słowo opisanych w rozdziale metodologicznym zagadnień. Można nawet opisać to w formie:

Tematem pracy było … ; Za cel pracy przyjęto … Problem badawczy określono jako:… itd.

Wnioski i rezultaty pracy wynikłe z przeprowadzonych badań

Zrozumiałe i skrótowe przedstawienie najciekawszych i najważniejszych wniosków z przeprowadzonych badań. W przypadku gdy opisywałeś kilka problemów szczegółowych (i analizowałeś wyniki badań w osobnych podrozdziałach) do każdego z nich powinieneś przytoczyć jakiś wniosek.

Implikacje badawcze czyli umieszczenie wyników w szerszym kontekście

Co przeprowadzone przeze mnie badania udowodniły? Co z nich wynika? Czy ktoś inny wyciągnął podobne wnioski? Jakie mogą być następstwa przeprowadzonych przeze mnie badań? Czy z moich badań wypływają pozytywne czy raczej negatywne prognozy dla (szerszy kontekst – społeczeństwo/gospodarka/bezpieczeństwo/itd.).

Na te oraz podobne pytania możemy spróbować odpowiedzieć w naszym zakończeniu.

Rekomendacje dotyczące kierunków prowadzenia dalszych badań

Żadne badanie nie jest w stanie udzielić 100% odpowiedzi w swojej dziedzinie. Podobnie było pewnie też z twoim badaniem. Podczas analizy wyników mogłeś dostrzec obszary wymagające pogłębienia badań. I właśnie o nich powinieneś pomyśleć podczas pisania zakończenia. Te obszary można zakreślić nawet podczas opisywania wniosków i rezultatów wynikłych z badań – tj. opisujesz niezwykle interesujący wniosek z swoich badań i nadmieniasz, że to co odkryłeś może być podstawą do przeprowadzenia dalszych badań.

Możesz opisać to na zasadzie (przykład z pracy o uzależnieniach technologicznych).

Opisane powyżej wyniki badań mogą wskazywać, iż część badanych
studentów może odczuwać lęk wynikający z nieuczestniczenia na bieżąco
w życiu społecznym, co jest jednym z osiowych objawów syndromu FOMO.
Niemniej, dane otrzymane w trakcie badania są niewystarczające
do stwierdzenia występowania syndromu FOMO w grupie badawczej z całą
pewnością. Należy więc wnioskować o prowadzenie pogłębionych badań w
tym zakresie.

Wykresy tabele praca magisterska
praca dyplomowa

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *